Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

ΕΟΤ: Οι αφίσες του. (Δεκαετία 1990)

ΕΟΤ: Όλες οι αφίσες από το 1930 έως το 2009!!
Μια ιστορική αναδρομή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) μέσα από τις αφίσες των ετών 1930 μέχρι και το 2009…

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
1929: Σύσταση Τουριστικής Αστυνομίας
1929: Πρώτη σύσταση του ΕΟΤ και εποπτεία του από το Υπουργείο Οικονομίας της εποχής
1935: Κατάργηση Ανώτατου Συμβουλίου Τουρισμού
1935: Σύσταση Ανώτατου Συμβουλίου Τουρισμού
1936: Σύσταση Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού και υπαγωγή σε αυτό του ΕΟΤ
1942: Σύνταξη του πρώτου συστηματικού προγράμματος ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού στα πλαίσια του Σχεδίου Μάρσαλ
1943: Συστήνεται στο ΥΠΕΘΟ Γενική Διεύθυνση Τουρισμού, Λουτροπόλεων και Εκθέσεων
1945: Οι υπηρεσίες Τουρισμού, Λουτροπόλεων και Εκθέσεων υπάγονται στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και συστήνεται Γενική Γραμματεία Τουρισμού
1946: Μεταβίβαση των σχετικών με τον τουρισμό αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Κυβέρνησης στον Υπουργό Συντονισμού, στον οποίο συνακόλουθα υπάγεται τώρα και η Γενική Γραμματεία Τουρισμού
1948: Τοποθέτηση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ
1950: Καταργείται η Γενική Γραμματεία Τουρισμού. Ανασύσταση του ΕΟΤ και υπαγωγή του στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης
1951: Καταργείται το Ανώτατο Συμβούλιο Τουρισμού
1965: Σύσταση Ανώτατου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Τουρισμού που εποπτεύεται από τον Υπουργό Προεδρίας. Οι γνωμοδοτήσεις του υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης
1968: Κατάργηση της Τουριστικής Αστυνομίας και σύσταση Διευθύνσεων Τουριστικής Αστυνομίας στα Αρχηγεία Χωροφυλακής και Αστυνομίας
1978: Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του ΕΟΤ
1983: Σύσταση Διεύθυνσης Εποπτείας Υπηρεσιών Εξωτερικού και Περιφερειακών Υπηρεσιών Εσωτερικού
Α. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Εποπτείας Περιφερειακών Υπηρεσιών Εξωτερικού
Β. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Εποπτείας Περιφερειακών Υπηρεσιών Εσωτερικού
1987: Σύσταση νέων τμημάτων στη Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης
Τμήμα Α3 ΕΟΚ
Τμήμα Α4 Επενδύσεων
Τμήμα Α5 Υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
1989: Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού με εποπτεία επί του ΕΟΤ
1990: Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων του ΕΟΤ
Α. Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Ανάπτυξης
Β. Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης και Προβολής
Γ. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Εκμετάλλευσης
1991: Κατάργηση του Υπουργείου Τουρισμού και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο ΥΠΕΘΟ, που αποκτά και την εποπτεία του ΕΟΤ
1992: Μεταφέρονται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας οι αρμοδιότητες σε θέματα τουρισμού και Κρήτης
1993: Εποπτεία ΕΟΤ από Υπουργό Εθνικής Οικονομίας
Σύσταση Διεύθυνσης (ΙΕ) Θαλασσίου Τουρισμού στον ΕΟΤ, με τμήματα:
ΙΕ 1 Σχεδιασμού Ρυθμίσεων και Marketing
ΙΕ 2 Ελέγχου Τουριστικών Λιμένων και συναφών Εγκαταστάσεων
1994: Τροποποίηση στη σύσταση Διεύθυνσης Θαλάσσιου Τουρισμού ΙΕ στον ΕΟΤ
ΙΕ 1 Σχεδιασμού και Marketing
ΙΕ 2 Ελέγχου Τουριστικών Λιμένων και συναφών Εγκαταστάσεων
1995: Σύσταση Διευθύνσεων
1.    Διεύθυνση Πληροφορικής
Α. Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφορικής και Υποστήριξης Συστημάτων
Β. Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών
Γ. Τμήμα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού
2. Διεύθυνση Καλλιτεχνικών και Τουριστικών Εκδηλώσεων
Α. Τμήμα Marketing
Β. Τμήμα Προγραμματισμού Εκδηλώσεων
Γ. Τμήμα Υλοποίησης Προγραμμάτων
Δ. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
3. Διεύθυνση Τουριστικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Επαναπροσδιορισμός του Τμήματος «Τουριστικών Εκδηλώσεων» και υπαγωγή του άμεσα στον Γενικό Γραμματέα.
1997: Ίδρυση «Εθνικού Συμβουλίου του Τουρισμού»
2010: Κατάργηση Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, υπαγωγή του ΕΟΤ στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
ΠΗΓΗ: Γεράσιμος Ζαχαράτος, «Το αναγκαίο σχήμα και θεσμικό πλαίσιο άσκησης της Τουριστικής Πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα».
2001: Π.Δ. 343/2001 και Π.Δ. 313/2001. Διαρθρωτικές αλλαγές, σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού
2004: Σύσταση Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης

Βίντεο: 60 χρόνια ΕΟΤ… https://www.youtube.com/watch?v=EbjQbSu3nt4

Πηγή λήψης φωτογραφιών και κειμένου: http://www.gnto.gov.gr/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου