Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Ο αρχαιολογικός χώρος στο λιμάνι της πόλης της Ρόδου!! (1)

 Μώλος των Μύλων:
Ένας διαχρονικός αρχαιολογικός χώρος
στη καρδιά του τουριστικού λιμανιού
της πόλης της Ρόδου


ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΟΥΣΟΥ – ΝΤΕΛΛΑ
Αρχιτέκτων
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΣΜΑ
Αρχαιολόγος
ΜΩΛΟΣ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ:ΕΝΑΣ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ
Α. Η ιστορία του «Μώλου των Μύλων» µέσα από την αρχαιολογική έρευνα.
Στην καρδιά του τουριστικού λιµανιού της Ρόδου, σχεδόν κρυµµένος από τους ανυποψίαστους περαστικούς της παραλιακής ζώνης και καθ’ όλα ορατός από τους χιλιάδες επιβάτες των τεράστιων κρουαζιερόπλοιων που αγκυροβολούν σε αυτό, βρίσκεται ο µεσαιωνικός Μώλος των Μύλων. 
Το φθινόπωρο του 1998 το Υπουργείο Πολιτισµού µέσω των φορέων του, της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και του Ταµείου ∆ιαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων στα Μνηµείατης Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, αποφάσισε να επέµβει δυναµικά στο χώρο που µέχρι τότε ήταν εγκαταλελειµµένος και σχεδόν απροσπέλαστος, στα πλαίσια προστασίας και ανάδειξης των µεσαιωνικών οχυρώσεων. 
Οι εργασίες ξεκίνησαν µε την αφαίρεση της ασφάλτου που κάλυπτε το νοτιότερο τµήµα του µώλου, οπότε και άρχισε να αποκαλύπτεται προς µε-γάλη έκπληξη όλων τµήµα αρχαίας µεγαλιθικής κατασκευής. 
Από το σηµείο αυτό ξεκίνησε συστηµατική ανασκαφική έρευνα µε κύριο ανασκαφέα τον αρχαιολόγο του Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. τότε και καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών σήµερα, κ. Ελευθέριο Πλάτωνα, η οποία έχει φέρει στο φως σπουδαία ευρήµατα που σχετίζονται µε την οχύρωση της πόλης κατά την ελληνιστική περίοδο και όχι µόνο…
Διαβάστε περισσότερα για την ιστορία του «Μώλου των Μύλων» µέσα από την αρχαιολογική έρευνα. ΕΔΩ


Το φωτογραφικό υλικό είναι του ΡΟΔΟΣυλλέκτη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου